top of page

Πανεπιστήμιο Ιατρικής Μάαστριχτ 
Ολλανδία

university-maastricht-iatriki-ollandi2.j

 

Το πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ προσφέρει σπουδές Ιατρικής στην αγγλική γλώσσα με το πρόγραμμα International Track in Medicine.

 

Mέχρι το 2018 δεχόταν 40 φοιτητές ανά έτος. Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 δέχεται 60 φοιτητές απο όλο τον κόσμο στο αγγλόφωνο τμήμα της Ιατρικής Σχολής. Το 20% των εισακτέων συνήθως είναι Ολλανδοί φοιτητές.

 

Τα δίδακτρα για τους φοιτητές έχουν οριστεί από την Ολλανδική Κυβέρνηση στα 2.083€ ανά έτος σπουδών για τους Ευρωπαίους πολίτες ενώ για τους μη Ευρωπαίους φοιτητές είναι 32.083€ ανά έτος.

 

Οι σπουδές Ιατρικής του αγγλόφωνου τμήματος International Track in Medicine έχουν συνολική διάρκεια 6 έτη. 
Τα 3 πρώτα χρόνια είναι το προπτυχιακό πρόγραμμα στην αγγλική γλώσσα. Τα 3 τελευταία έτη σπουδών οι φοιτητές διδάσκονται τα μαθήματα στην ολλανδική γλώσσα. Αφορούν 2 έτη clinical rotation ενώ το τελευταίο έτος ο φοιτητής πραγματοποιεί την επιστημονική του έρευνα-εργασία.

 

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ χρησιμοποιεί μια καινοτόμo μέθοδο διδασκαλίας όπου οι φοιτητές χωρίζονται σε ολιγομελή groups υπό την εποπτεία ενός καθηγητή και αναλύουν Ιατρικά περιστατικά και υποθέσεις με συνεργατικές μεθόδους μάθησης. 

 

Με αυτή την μέθοδο διδασκαλίας προωθείται η ανεξάρτητη μελέτη και έρευνα των φοιτητών. Στη συνέχεια, μέσω βιβλίων και επιστημονικών πηγών οι φοιτητές συλλέγουν πληροφορίες για την επίλυση του εκάστοτε Ιατρικού προβλήματος. Σε επόμενη συνάντηση του group συζητούν τα αποτέλεσματα που βρήκαν και ανταλάσσουν πληροφορίες.

 

Η Ιατρική σχολή του Μάαστριχτ θεωρεί αυτόν τον τρόπο επoικοδομητικό αφού οι φοιτητές έχουν ως στόχο την κατανόηση μέσω διεξοδικής ανάλυσης ενός ζητήματος και όχι την αποστήθιση. 

Ο φοιτητής μαθαίνει να λαμβάνει πρωτοβουλίες και να οργανώνει τον χρόνο του. Παράλληλα η μέθοδος αυτή προάγει τη συνεργασία μεταξύ των φοιτητών και ενισχύει την ικανότητα τους να λειτουργούν αποτελεσματικά ως μέλη ομάδας.

Ο παραπάνω τρόπος διδασκαλίας αφορά και τη διαδικασία εισαγωγής των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Ιατρικής του Μάαστριχτ στην Ολλανδία.

 

Η σχολή σε όλη τη διαδικασία εισαγωγής αναζητά φοιτητές με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. Καλά καταρτισμένοι μαθητές (scholar).

2. Ικανότητες διοίκησης (manager).

3. Δυνατότητα να λειτουργούν ως μέλη ομάδας (collaborator).

4. Επικοινωνιακοί (communicator).

5. Να λειτουργούν ως επαγγελματίες σχετικά με τις διωρίες και τον τρόπο εργασίας (professional).

6. Nα μπορούν να μεταδώσουν συμβουλές σε θέματα υγείας και να διαχειριστούν καταστάσεις και ασθενείς.

 

Διαδικασία Εισαγωγής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 10 Οκτωβρίου 2018.

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 15 Ιανουαρίου 2019.

                                                                                                                                 

1ο στάδιο εισαγωγής:

 

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης του μαθητή. Συμπληρώνεται σε συνεργασία με τη σχολή μας. 

 

1. Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου με βαθμό μεγαλύτερο του 12 και συμμετοχή στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Ο μαθητής πρέπει να έχει διδαχθεί 4 βασικά μαθήματα για την εισαγωγή του στην Ιατρική Σχολή του Μάαστριχτ: Μαθηματικά, Χημεία, Φυσική και Βιολογία. 

Για υποψήφιους φοιτητές που έχουν διδαχθεί το International Baccalaureate απαιτούνται τα: Mathematics SL, Physics SL, Chemistry SL, Biology HL.

2. Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας

TOEFL / IELTS / CAE (Cambridge English Advanced) / CPE (Cambridge English Proficiency).

3. Homework Project: Ζητάται από τους υποψηφίους να εκπονήσουν εργασία που αφορά Ιατρικό θέμα. Για την περάτωση της εργασίας απαιτούνται 30 ώρες μελέτης. Το θέμα αποστέλλεται από το Πανεπιστήμιο με τη συμπλήρωση της αίτησης. Η διορία είναι η ημερομηνία λήξης της διαδικασίας των αιτήσεων.

4. Επιπλέον ικανότητες - soft skills του μαθητή (συμμετοχή σε ομάδες, part-time εργασία, δραστηριότητες, εθελοντική εργασία).

 

Σε περίπτωση έγκρισης στο επόμενο στάδιο εισαγωγής, το Πανεπιστήμιο ενημερώνει στο 1ο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου.

 

2ο στάδιο εισαγωγής:

 

Στο 2ο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου η Ιατρική Σχολή του Μαάστριχτ θα πραγματοποιήσει την τελική φάση της εισαγωγής. Αναμένεται να προσκαλέσει περίπου 700 υποψηφίους. Οι υποψήφιοι φοιτητές θα αξιολογηθούν με διάφορα tests, είτε γραπτά είτε μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ακόμη θα υποβληθούν σε υποθετικές ιατρικές καταστάσεις με σύντομα video στα οποία ζητείται η γνώμη τους για την αντιμετώπιση ενός περιστατικού.

Οι υπεύθυνοι επιλέγουν τους μαθητές των οποίων η κριτική ικανότητα και ο χαρακτήρας ταιριάζει με τη φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών και με την ειδική διαδικασία διαδασκαλίας PBL (Problem Based Learning).

 

Στα μέσα Απριλίου, το Πανεπιστήμιο θα στείλει σε όλους τους υποψηφίους τα αποτελέσματα της 2ης φάσης με την τελική απόφαση για την εσαγωγή.

logo_umcg.png
bottom of page